* online logbook, radioamateur contact list, ham logsham radio log search, online status of QSL card *
Asia
Asiatic Russia                flag Asiatic Russia
Online Log - QSO List - RW0LXCQ Zone: 19
ITU Zone: 34
QTH: Nakhodka; Locator: PN62IU; Operator: Vlad
 Total QSO: 4000
Callsign:   
Advanced Search
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 267 Next >

No.Date UTCBandCallsignQTHOperatorModeRSTs
1.2018-06-2414:4320 mChina BH2RAXCW599
2.2018-06-2414:3220 mBulgaria LZ430PPWCW599
3.2018-06-2322:2420 mAsiatic Russia UA0UY×èòàÁîðèñCW559
4.2018-06-2322:1340 mRepublic of Korea HL0HQKonCW599
5.2018-06-2322:0540 mJapan JA3HTECW339
6.2018-06-2322:0540 mRepublic of Korea HL2BQGCW579
7.2018-06-2314:3620 mEuropean Russia R18DENCW599
8.2018-06-2314:3420 mIndonesia YB50ARCW599
9.2018-06-2314:2220 mEuropean Russia R18RUSCW599
10.2018-06-2314:1920 mEuropean Russia R125NSKCW599
11.2018-06-2314:1420 mMoldova ER25RIACW599
12.2018-06-2314:1320 mAsiatic Russia R8OMCW579
13.2018-06-2307:0840 mJapan 8J9K/9CW599
14.2018-06-2306:3140 mJapan JR4CEHCW559
15.2018-06-2215:2820 mAsiatic Russia RA9DWÅêàòåðèíáóðã-146ÀëåêñàíäðCW599

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 267 Next >